กระดาษอิงค์เจ็ท

กระดาษอิงค์เจ็ท ข้อมูล

บริษัท เปเปอร์ ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด เป็นผู้จำหน่ายกระดาษคุณภาพทุกประเภท สำหรับธุรกิจการพิมพ์ ธุรกิจกล่อง และธุรกิจอื่นทีมีความต้องการใช้กระดาษ รวมถึงผู้บริโภคที่มีความต้องการกระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน

บริษัทฯ ยึดถือนโยบาย "กระดาษคุณภาพ เพื่อคุณภาพงาน" ด้วยราคาที่ถูกและบริการที่ดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจของลูกค้า

 

 

บริษัท เปเปอร์ ไทย คอมเมอร์เชียล จำกัด

15 ซอยประชาอุทิศ 33 แยก 9 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

Email: info@paperthai.com


ตะกร้า  

ว่าง